logo logo logo
Басты бет Байланыс Біз туралы tbi.kz tbikartoteka.kz qazcorpus.kz soztekser.kz

Тілтанымдық электрондық кітапхана

ІЗДЕУ ЖОЛДАРЫ<strong>Сейдін Бизақов</strong> - Қөңіл күй лебіздерін білдіретін сөз орамдары
Сейдін Бизақов - Қөңіл күй лебіздерін білдіретін сөз орамдары
<strong>Жамал Манкеева</strong> - Қазақ сөзінің синергиясы
Жамал Манкеева - Қазақ сөзінің синергиясы
<strong>Р.Барлыбаев</strong> - Қазіргі қазақ тіліндегі  қоғамдық-саяси лесика
Р.Барлыбаев - Қазіргі қазақ тіліндегі қоғамдық-саяси лесика
<strong>Л. И. Ройзензон, И. В. Абрамац, Р.И. Могиловксий</strong> - Вопросы фразеологии
Л. И. Ройзензон, И. В. Абрамац, Р.И. Могиловксий - Вопросы фразеологии
<strong>О.Д.Кузнецова</strong> - Актуальные процессы в говорах русского языка
О.Д.Кузнецова - Актуальные процессы в говорах русского языка
<strong>К.Г. Менгес</strong> - Восточные элементы в слове о полке Игореве
К.Г. Менгес - Восточные элементы в слове о полке Игореве
<strong>В. Андреева, Л. А. Рованова, А. М, Мухин, В.В. Рованова, Ф.П. Сороколетов</strong> - Историки-типологическое изучение разносистемных языков
В. Андреева, Л. А. Рованова, А. М, Мухин, В.В. Рованова, Ф.П. Сороколетов - Историки-типологическое изучение разносистемных языков
<strong>А. Н. Кононов</strong> - История изучения тюркских языков в России
А. Н. Кононов - История изучения тюркских языков в России
<strong>Ө.Айтбаев</strong> - Аудармадағы фразеологиялық құбылыс
Ө.Айтбаев - Аудармадағы фразеологиялық құбылыс
<strong>Ш.Сарыбаев, О.Нақысбеков</strong> - Қазақ тілінің аймақтық лексикасы
Ш.Сарыбаев, О.Нақысбеков - Қазақ тілінің аймақтық лексикасы
<strong>Ш. Ш О АБДУ РАХМОНОВ</strong> - Узбек адабий тили ва узбек халк шевалари
Ш. Ш О АБДУ РАХМОНОВ - Узбек адабий тили ва узбек халк шевалари
<strong>Шота Қарлығаш Нұғманқызы</strong> - Дыбыстық еліктеуіш етістіктердің этнолингвистикалық негіздері
Шота Қарлығаш Нұғманқызы - Дыбыстық еліктеуіш етістіктердің этнолингвистикалық негіздері
<strong>Т. Айдаров</strong> - Проблемы диалектной лексикологии и лингвистической географии
Т. Айдаров - Проблемы диалектной лексикологии и лингвистической географии
<strong>Ө.Айтбайұлы, Г.Үсенбаева</strong> - Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары
Ө.Айтбайұлы, Г.Үсенбаева - Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары
<strong>Өмірзақ Айтбайұлы</strong> - Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары
Өмірзақ Айтбайұлы - Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары
<strong>Өмірзақ Айтбайұлы</strong> - Основы казахской терминологии
Өмірзақ Айтбайұлы - Основы казахской терминологии
<strong>Х.Қожахметова</strong> - Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы
Х.Қожахметова - Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы
<strong>Р.Н.Шойбеков</strong> - Қазақ зергерлік өнерінің лексикасы
Р.Н.Шойбеков - Қазақ зергерлік өнерінің лексикасы
<strong>Ы. Жақыпов, С.Турусбеков, Д.Майрықов</strong> - Кыргыз тилинин грамматикасы
Ы. Жақыпов, С.Турусбеков, Д.Майрықов - Кыргыз тилинин грамматикасы
<strong>Н.И.Букетова</strong> - Реликтовая корневая Морфема как языковая универсалия
Н.И.Букетова - Реликтовая корневая Морфема как языковая универсалия
<strong>Ғ.Қалиев, Ш.Сарыбаев</strong> - Қазақ диалектологиясы
Ғ.Қалиев, Ш.Сарыбаев - Қазақ диалектологиясы
<strong>Сейдін Бизақов</strong> - Қөңіл күй лебіздерін білдіретін сөз орамдары
Сейдін Бизақов - Қөңіл күй лебіздерін білдіретін сөз орамдары
<strong>Жамал Манкеева</strong> - Қазақ сөзінің синергиясы
Жамал Манкеева - Қазақ сөзінің синергиясы
<strong>Р.Барлыбаев</strong> - Қазіргі қазақ тіліндегі  қоғамдық-саяси лесика
Р.Барлыбаев - Қазіргі қазақ тіліндегі қоғамдық-саяси лесика
<strong>Л. И. Ройзензон, И. В. Абрамац, Р.И. Могиловксий</strong> - Вопросы фразеологии
Л. И. Ройзензон, И. В. Абрамац, Р.И. Могиловксий - Вопросы фразеологии
<strong>О.Д.Кузнецова</strong> - Актуальные процессы в говорах русского языка
О.Д.Кузнецова - Актуальные процессы в говорах русского языка
<strong>К.Г. Менгес</strong> - Восточные элементы в слове о полке Игореве
К.Г. Менгес - Восточные элементы в слове о полке Игореве
<strong>В. Андреева, Л. А. Рованова, А. М, Мухин, В.В. Рованова, Ф.П. Сороколетов</strong> - Историки-типологическое изучение разносистемных языков
В. Андреева, Л. А. Рованова, А. М, Мухин, В.В. Рованова, Ф.П. Сороколетов - Историки-типологическое изучение разносистемных языков
<strong>А. Н. Кононов</strong> - История изучения тюркских языков в России
А. Н. Кононов - История изучения тюркских языков в России
<strong>Ө.Айтбаев</strong> - Аудармадағы фразеологиялық құбылыс
Ө.Айтбаев - Аудармадағы фразеологиялық құбылыс
<strong>Ш.Сарыбаев, О.Нақысбеков</strong> - Қазақ тілінің аймақтық лексикасы
Ш.Сарыбаев, О.Нақысбеков - Қазақ тілінің аймақтық лексикасы
<strong>Ш. Ш О АБДУ РАХМОНОВ</strong> - Узбек адабий тили ва узбек халк шевалари
Ш. Ш О АБДУ РАХМОНОВ - Узбек адабий тили ва узбек халк шевалари
<strong>Шота Қарлығаш Нұғманқызы</strong> - Дыбыстық еліктеуіш етістіктердің этнолингвистикалық негіздері
Шота Қарлығаш Нұғманқызы - Дыбыстық еліктеуіш етістіктердің этнолингвистикалық негіздері
<strong>Т. Айдаров</strong> - Проблемы диалектной лексикологии и лингвистической географии
Т. Айдаров - Проблемы диалектной лексикологии и лингвистической географии
<strong>Ө.Айтбайұлы, Г.Үсенбаева</strong> - Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары
Ө.Айтбайұлы, Г.Үсенбаева - Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары
<strong>Өмірзақ Айтбайұлы</strong> - Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары
Өмірзақ Айтбайұлы - Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары
<strong>Өмірзақ Айтбайұлы</strong> - Основы казахской терминологии
Өмірзақ Айтбайұлы - Основы казахской терминологии
<strong>Х.Қожахметова</strong> - Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы
Х.Қожахметова - Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы
<strong>Р.Н.Шойбеков</strong> - Қазақ зергерлік өнерінің лексикасы
Р.Н.Шойбеков - Қазақ зергерлік өнерінің лексикасы
<strong>Ы. Жақыпов, С.Турусбеков, Д.Майрықов</strong> - Кыргыз тилинин грамматикасы
Ы. Жақыпов, С.Турусбеков, Д.Майрықов - Кыргыз тилинин грамматикасы
<strong>Н.И.Букетова</strong> - Реликтовая корневая Морфема как языковая универсалия
Н.И.Букетова - Реликтовая корневая Морфема как языковая универсалия
<strong>Ғ.Қалиев, Ш.Сарыбаев</strong> - Қазақ диалектологиясы
Ғ.Қалиев, Ш.Сарыбаев - Қазақ диалектологиясы