logo logo logo
Басты бет Байланыс Біз туралы tbi.kz tbikartoteka.kz qazcorpus.kz soztekser.kz

Тілтанымдық электрондық кітапхана

ІЗДЕУ ЖОЛДАРЫ

>

<strong>А.Нурмагамбетов</strong> - Западная группа говоров казахского языка
А.Нурмагамбетов - Западная группа говоров казахского языка
<strong>Азгар Мухамадиев</strong> - Древние монеты Казани
Азгар Мухамадиев - Древние монеты Казани
<strong>В.В.Виноградов </strong> -  Сюжет и стиль
В.В.Виноградов - Сюжет и стиль
<strong>Г.З.Апресян</strong> - Ораторское искусство
Г.З.Апресян - Ораторское искусство
<strong>Д.А.Кунаев</strong> - Избранные речи и статьи
Д.А.Кунаев - Избранные речи и статьи
<strong>К.А.Пищулина</strong> -  Юго-восточный в середине 14- начале 16 веков
К.А.Пищулина - Юго-восточный в середине 14- начале 16 веков
<strong>Международная конференция </strong> - Казахстан и Монголия - общие культурные, исторические и этнические корни
Международная конференция - Казахстан и Монголия - общие культурные, исторические и этнические корни
<strong>Нұрғали Сәуле </strong> - Жоғары оқу орындарында қазақ тілі үстеулерін айтылым әрекеті арқылы оқыту әдістемесі
Нұрғали Сәуле - Жоғары оқу орындарында қазақ тілі үстеулерін айтылым әрекеті арқылы оқыту әдістемесі
<strong>Сабиля Тулекова </strong> - Фразеологизмы со значениями доброжелания и зложелания в казахском языке
Сабиля Тулекова - Фразеологизмы со значениями доброжелания и зложелания в казахском языке
<strong>Т.А.Қасымбайұлы. </strong> - Мәшһүр Жүсіп шығармалары лексикасының этномәдени негіздері
Т.А.Қасымбайұлы. - Мәшһүр Жүсіп шығармалары лексикасының этномәдени негіздері
<strong>1-й Московский Государственный педагогический институт иностранных языков </strong> - Тезисы докладов. Межвузовской конференции синтаксис и интонация
1-й Московский Государственный педагогический институт иностранных языков - Тезисы докладов. Межвузовской конференции синтаксис и интонация
<strong> У.Е.Адиловна. </strong> - Ритмико-интонационая структура казахского лирического стиха.
У.Е.Адиловна. - Ритмико-интонационая структура казахского лирического стиха.
<strong> Х.А.Алтайқызы</strong> - Тарихи лексиканың мазмұндық құрылымындағы коннататтық компоненттер.
Х.А.Алтайқызы - Тарихи лексиканың мазмұндық құрылымындағы коннататтық компоненттер.
<strong>Ш.Л.Уәлиқызы </strong> - Бір буынды есімдердің фонетика-морфологиялық сипаты
Ш.Л.Уәлиқызы - Бір буынды есімдердің фонетика-морфологиялық сипаты
<strong>Ш.Н. Хамзаханқызы.</strong> -  Қазақ мектебінің 5-сыныбында лексиканы деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту әдістемесі
Ш.Н. Хамзаханқызы. - Қазақ мектебінің 5-сыныбында лексиканы деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту әдістемесі
<strong>Ш.Н.Уахапұлы</strong> - Қазақстанның Солтүстік-Шығыс аймағындағы қазақ зиялыларының қос тоңкеріс пен азаматтық қарсы тұру жылдарындағы қоғамдық-саяси қызметі.
Ш.Н.Уахапұлы - Қазақстанның Солтүстік-Шығыс аймағындағы қазақ зиялыларының қос тоңкеріс пен азаматтық қарсы тұру жылдарындағы қоғамдық-саяси қызметі.
<strong>У.А.Жауынбайұлы</strong> - Монғолиядағы қазақ диаспорасының тіліндегі фонетикалық ареал құбылыстарды салыстырмалы зерттеу.
У.А.Жауынбайұлы - Монғолиядағы қазақ диаспорасының тіліндегі фонетикалық ареал құбылыстарды салыстырмалы зерттеу.
<strong>Ахметова Маржан Кәкімқызы </strong> - Суреттеу мәтінінің құрылымы
Ахметова Маржан Кәкімқызы - Суреттеу мәтінінің құрылымы
<strong>А.А.Жамбуловна</strong> - . Бесік жырларының этнолингвистикалық сипаттамасы.
А.А.Жамбуловна - . Бесік жырларының этнолингвистикалық сипаттамасы.
<strong> А.А.Жантемірқызы</strong> - Интонациялық бірліктердің прагмалингвистикалық сипаты.
А.А.Жантемірқызы - Интонациялық бірліктердің прагмалингвистикалық сипаты.
<strong> А.Е.Сабырбайқызы.</strong> -  Б.Соқпақбаевтың жазушылық шеберлігі
А.Е.Сабырбайқызы. - Б.Соқпақбаевтың жазушылық шеберлігі
<strong>А.Нурмагамбетов</strong> - Западная группа говоров казахского языка
А.Нурмагамбетов - Западная группа говоров казахского языка
<strong>Азгар Мухамадиев</strong> - Древние монеты Казани
Азгар Мухамадиев - Древние монеты Казани
<strong>В.В.Виноградов </strong> -  Сюжет и стиль
В.В.Виноградов - Сюжет и стиль
<strong>Г.З.Апресян</strong> - Ораторское искусство
Г.З.Апресян - Ораторское искусство
<strong>Д.А.Кунаев</strong> - Избранные речи и статьи
Д.А.Кунаев - Избранные речи и статьи
<strong>К.А.Пищулина</strong> -  Юго-восточный в середине 14- начале 16 веков
К.А.Пищулина - Юго-восточный в середине 14- начале 16 веков
<strong>Международная конференция </strong> - Казахстан и Монголия - общие культурные, исторические и этнические корни
Международная конференция - Казахстан и Монголия - общие культурные, исторические и этнические корни
<strong>Нұрғали Сәуле </strong> - Жоғары оқу орындарында қазақ тілі үстеулерін айтылым әрекеті арқылы оқыту әдістемесі
Нұрғали Сәуле - Жоғары оқу орындарында қазақ тілі үстеулерін айтылым әрекеті арқылы оқыту әдістемесі
<strong>Сабиля Тулекова </strong> - Фразеологизмы со значениями доброжелания и зложелания в казахском языке
Сабиля Тулекова - Фразеологизмы со значениями доброжелания и зложелания в казахском языке
<strong>Т.А.Қасымбайұлы. </strong> - Мәшһүр Жүсіп шығармалары лексикасының этномәдени негіздері
Т.А.Қасымбайұлы. - Мәшһүр Жүсіп шығармалары лексикасының этномәдени негіздері
<strong>1-й Московский Государственный педагогический институт иностранных языков </strong> - Тезисы докладов. Межвузовской конференции синтаксис и интонация
1-й Московский Государственный педагогический институт иностранных языков - Тезисы докладов. Межвузовской конференции синтаксис и интонация
<strong> У.Е.Адиловна. </strong> - Ритмико-интонационая структура казахского лирического стиха.
У.Е.Адиловна. - Ритмико-интонационая структура казахского лирического стиха.
<strong> Х.А.Алтайқызы</strong> - Тарихи лексиканың мазмұндық құрылымындағы коннататтық компоненттер.
Х.А.Алтайқызы - Тарихи лексиканың мазмұндық құрылымындағы коннататтық компоненттер.
<strong>Ш.Л.Уәлиқызы </strong> - Бір буынды есімдердің фонетика-морфологиялық сипаты
Ш.Л.Уәлиқызы - Бір буынды есімдердің фонетика-морфологиялық сипаты
<strong>Ш.Н. Хамзаханқызы.</strong> -  Қазақ мектебінің 5-сыныбында лексиканы деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту әдістемесі
Ш.Н. Хамзаханқызы. - Қазақ мектебінің 5-сыныбында лексиканы деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту әдістемесі
<strong>Ш.Н.Уахапұлы</strong> - Қазақстанның Солтүстік-Шығыс аймағындағы қазақ зиялыларының қос тоңкеріс пен азаматтық қарсы тұру жылдарындағы қоғамдық-саяси қызметі.
Ш.Н.Уахапұлы - Қазақстанның Солтүстік-Шығыс аймағындағы қазақ зиялыларының қос тоңкеріс пен азаматтық қарсы тұру жылдарындағы қоғамдық-саяси қызметі.
<strong>У.А.Жауынбайұлы</strong> - Монғолиядағы қазақ диаспорасының тіліндегі фонетикалық ареал құбылыстарды салыстырмалы зерттеу.
У.А.Жауынбайұлы - Монғолиядағы қазақ диаспорасының тіліндегі фонетикалық ареал құбылыстарды салыстырмалы зерттеу.
<strong>Ахметова Маржан Кәкімқызы </strong> - Суреттеу мәтінінің құрылымы
Ахметова Маржан Кәкімқызы - Суреттеу мәтінінің құрылымы
<strong>А.А.Жамбуловна</strong> - . Бесік жырларының этнолингвистикалық сипаттамасы.
А.А.Жамбуловна - . Бесік жырларының этнолингвистикалық сипаттамасы.
<strong> А.А.Жантемірқызы</strong> - Интонациялық бірліктердің прагмалингвистикалық сипаты.
А.А.Жантемірқызы - Интонациялық бірліктердің прагмалингвистикалық сипаты.
<strong> А.Е.Сабырбайқызы.</strong> -  Б.Соқпақбаевтың жазушылық шеберлігі
А.Е.Сабырбайқызы. - Б.Соқпақбаевтың жазушылық шеберлігі