logo logo logo
Басты бет Байланыс Біз туралы tbi.kz tbikartoteka.kz qazcorpus.kz soztekser.kz

Құрметті пайдаланушылар, біздің сайт қазіргі уақытта пысықталуда және Біз қателерді түзету үшін белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Мүмкін болатын қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз және түсіністік үшін алғыс айтамыз!

Тілтанымдық электрондық кітапхана

ІЗДЕУ ЖОЛДАРЫ<strong>Рабиға Сыздық</strong> - Ауызша дамыған қазақ әдеби тілі
Рабиға Сыздық - Ауызша дамыған қазақ әдеби тілі
<strong>Жубаныш Аралбаев</strong> - Вокализм казахского языка
Жубаныш Аралбаев - Вокализм казахского языка
<strong>Асқар Жұбанов</strong> - Компьютерлік лингвистикаға кіріспе
Асқар Жұбанов - Компьютерлік лингвистикаға кіріспе
<strong>Смет Кенесбаев</strong> - Исследование по казахскому языкознанию
Смет Кенесбаев - Исследование по казахскому языкознанию
<strong>Сейдін Бизақов</strong> - Қөңіл күй лебіздерін білдіретін сөз орамдары
Сейдін Бизақов - Қөңіл күй лебіздерін білдіретін сөз орамдары
<strong>Жамал Манкеева</strong> - Қазақ сөзінің синергиясы
Жамал Манкеева - Қазақ сөзінің синергиясы
<strong>Базарбаева</strong> - Қазақ тілі: интонология фонология
Базарбаева - Қазақ тілі: интонология фонология
<strong>Сарыбаев</strong> - Қазақ тілінің аймақтық сөздігі
Сарыбаев - Қазақ тілінің аймақтық сөздігі
<strong>Телғожа Жаеұзақов</strong> - Қазақ тілінің сөздігі
Телғожа Жаеұзақов - Қазақ тілінің сөздігі
<strong>Жұбаныш Аралбаев</strong> - Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер
Жұбаныш Аралбаев - Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер
<strong>Бағдан Момынова</strong> - Қазақ ым¬ ишараттарының суретті  түсіндірме сөздігі
Бағдан Момынова - Қазақ ым¬ ишараттарының суретті түсіндірме сөздігі
<strong>Әбдуәли Қайдар</strong> - Қазақ қандай халық?
Әбдуәли Қайдар - Қазақ қандай халық?
<strong>Мәулен Балақаев</strong> - Қазақ әдеби тілі
Мәулен Балақаев - Қазақ әдеби тілі
<strong>Нигмет Сауранбаев</strong> - Қазақ тіл білімініің проблемалары
Нигмет Сауранбаев - Қазақ тіл білімініің проблемалары
<strong>Нұргелді Уәли</strong> - Қазақ әдеби тілінің сөздігі
Нұргелді Уәли - Қазақ әдеби тілінің сөздігі
<strong>Абдуали Кайдар</strong> - Структура односложных корней и основ в казахском языке
Абдуали Кайдар - Структура односложных корней и основ в казахском языке
<strong>Өмірзақ Айтбайұлы</strong> - Тілтірес
Өмірзақ Айтбайұлы - Тілтірес
<strong>Әлімжан Жүнісбек</strong> - Төл әліпби  - төл жазу мәселелері
Әлімжан Жүнісбек - Төл әліпби - төл жазу мәселелері
<strong>Рәбиға Сыздықова</strong> - Яссауи Хикметтерінің тілі
Рәбиға Сыздықова - Яссауи Хикметтерінің тілі
<strong>Бабаш Əбілқасымұлы Əбілқасымов</strong> - Тіл ғылымындағы əріптестік
Бабаш Əбілқасымұлы Əбілқасымов - Тіл ғылымындағы əріптестік
<strong>Шора Сарыбаев</strong> - Междометие в казахском языке
Шора Сарыбаев - Междометие в казахском языке
<strong>Рабиға Сыздық</strong> - Ауызша дамыған қазақ әдеби тілі
Рабиға Сыздық - Ауызша дамыған қазақ әдеби тілі
<strong>Жубаныш Аралбаев</strong> - Вокализм казахского языка
Жубаныш Аралбаев - Вокализм казахского языка
<strong>Асқар Жұбанов</strong> - Компьютерлік лингвистикаға кіріспе
Асқар Жұбанов - Компьютерлік лингвистикаға кіріспе
<strong>Смет Кенесбаев</strong> - Исследование по казахскому языкознанию
Смет Кенесбаев - Исследование по казахскому языкознанию
<strong>Сейдін Бизақов</strong> - Қөңіл күй лебіздерін білдіретін сөз орамдары
Сейдін Бизақов - Қөңіл күй лебіздерін білдіретін сөз орамдары
<strong>Жамал Манкеева</strong> - Қазақ сөзінің синергиясы
Жамал Манкеева - Қазақ сөзінің синергиясы
<strong>Базарбаева</strong> - Қазақ тілі: интонология фонология
Базарбаева - Қазақ тілі: интонология фонология
<strong>Сарыбаев</strong> - Қазақ тілінің аймақтық сөздігі
Сарыбаев - Қазақ тілінің аймақтық сөздігі
<strong>Телғожа Жаеұзақов</strong> - Қазақ тілінің сөздігі
Телғожа Жаеұзақов - Қазақ тілінің сөздігі
<strong>Жұбаныш Аралбаев</strong> - Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер
Жұбаныш Аралбаев - Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер
<strong>Бағдан Момынова</strong> - Қазақ ым¬ ишараттарының суретті  түсіндірме сөздігі
Бағдан Момынова - Қазақ ым¬ ишараттарының суретті түсіндірме сөздігі
<strong>Әбдуәли Қайдар</strong> - Қазақ қандай халық?
Әбдуәли Қайдар - Қазақ қандай халық?
<strong>Мәулен Балақаев</strong> - Қазақ әдеби тілі
Мәулен Балақаев - Қазақ әдеби тілі
<strong>Нигмет Сауранбаев</strong> - Қазақ тіл білімініің проблемалары
Нигмет Сауранбаев - Қазақ тіл білімініің проблемалары
<strong>Нұргелді Уәли</strong> - Қазақ әдеби тілінің сөздігі
Нұргелді Уәли - Қазақ әдеби тілінің сөздігі
<strong>Абдуали Кайдар</strong> - Структура односложных корней и основ в казахском языке
Абдуали Кайдар - Структура односложных корней и основ в казахском языке
<strong>Өмірзақ Айтбайұлы</strong> - Тілтірес
Өмірзақ Айтбайұлы - Тілтірес
<strong>Әлімжан Жүнісбек</strong> - Төл әліпби  - төл жазу мәселелері
Әлімжан Жүнісбек - Төл әліпби - төл жазу мәселелері
<strong>Рәбиға Сыздықова</strong> - Яссауи Хикметтерінің тілі
Рәбиға Сыздықова - Яссауи Хикметтерінің тілі
<strong>Бабаш Əбілқасымұлы Əбілқасымов</strong> - Тіл ғылымындағы əріптестік
Бабаш Əбілқасымұлы Əбілқасымов - Тіл ғылымындағы əріптестік